Müşteri İlişkileri

Cayma Hakkı Metni

Verbaski.com

 1. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde, satıcıya aşağıdaki adresinden elektronik posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir:

  • E-posta: (E-posta adresi)
 3. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

 4. Tüketici, cayma hakkını kullanmak için malı veya hizmeti kullanmamış olmalıdır.

 5. Cayma hakkının kullanılması halinde, taraflar sözleşme konusu mal veya hizmeti birbirlerine iade etmekle yükümlüdür.

 6. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade etmek zorundadır.

 7. Tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumlarda, malın satıcıya geri gönderilmesiyle ilgili kargo ücreti satıcıya aittir.

 8. Cayma hakkı, özel istekler veya açıkça kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye elverişli olmayan mallarda kullanılamaz.

 9. Bu Cayma Hakkı Metni, Simge Reklam A.Ş.'nin markası olan verbaskiya.com tarafından sağlanmaktadır.


Bu metin, tüketicinin cayma hakkını ve bu hakkın nasıl kullanılacağını açıklar. Lütfen bu metni dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.