Müşteri İlişkileri

KVK Aydınlatma Metni

Verbaski.com

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Simge Reklam A.Ş. (“Şirket”) olarak, sizlerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından sunulan etiket ve sticker, kişisel ürünler, hediyelik ürünler, dijital baskı ürünleri, ofis malzemeleri gibi ürün ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adres: Anafartalar, 19/18 Mermerci İş Hanı Posta Cad., Ulus, 06030 Altındağ/Ankara Telefon: 0312 123 45 67 E-posta: info@verbaski.com

 1. İşlenen Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:
 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz.
 • Finansal Bilgileriniz: Kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz.
 • Müşteri İlişkileri Bilgileriniz: Sipariş bilgileriniz, sipariş takip numaranız, sipariş durumunuz, teslimat bilgileriniz, iade veya değişim talepleriniz, şikayet veya önerileriniz, memnuniyet anketi cevaplarınız.
 • Tasarım Bilgileriniz: Ürünleri kişiselleştirmek için kullandığınız tasarım editörü aracılığıyla oluşturduğunuz veya yüklediğiniz tasarımlarınız.
 • Pazarlama Bilgileriniz: Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gönderdiğimiz e-bültenler, SMS veya e-posta kampanyaları, indirim kuponları veya promosyon kodları gibi pazarlama faaliyetlerimize ilişkin tercihleriniz ve geri bildirimleriniz.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir:
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve satış süreçlerini yürütmek için sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında,
 • Sipariş takibi yapmak, teslimat süreçlerini yönetmek, iade veya değişim taleplerini değerlendirmek için sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve artırmak için meşru menfaat kapsamında,
 • Şikayet veya önerilerinizi almak ve çözüme kavuşturmak için meşru menfaat kapsamında,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için meşru menfaat kapsamında,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek, pazarlama faaliyetleri yürütmek için açık rızanız kapsamında,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yasal zorunluluk kapsamında.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, aşağıda belirtilen kişi veya kuruluşlara aktarılabilmektedir:
 • Şirketimizin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, denetçileri, danışmanları ve iş ortakları,
 • Şirketimizin hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı kargo, lojistik, baskı, tasarım, yazılım, pazarlama, reklam, hukuk, muhasebe, denetim gibi üçüncü kişi veya kuruluşlar,
 • Şirketimizin üyesi olduğu veya katıldığı meslek odaları, dernekler, vakıflar veya benzeri kuruluşlar,
 • Şirketimizin faaliyetlerini denetleyen veya düzenleyen kamu kurum veya kuruluşları, yargı mercileri veya diğer yetkili makamlar.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları aracılığıyla elektronik ortamda veya fiziki ortamda yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

 2. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda size bildirilecektir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde talebiniz yerine getirilecek, reddedilmesi halinde gerekçesi açıklanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi halinde KVKK’nın 14. maddesi uyarınca başvurunuzu reddeden karara itiraz edebilir veya zararınızın giderilmesi için yargı mercilerine başvur

C